DAUGAVPILS – MANA PILS

MUZIKĀLAIS AUGUSTS DAUGAVPILĪ 2018



30. augustā plkst. 17.30
Vienības nama koncertzālē
Starptautiskais akordeonistu kvintets
„EXCELSIOR”

Mūziķi: Vladimirs UŠAKOVS (Sanktpēterburga, Krievija), Svetlana STAVICKA (Daugavpils, Latvija), Vladimirs PLUŽNIKS, Tatjana STEPANOVA (Omska, Krievija), Eduardas GABNYS (Viļņa, Lietuva).

Vladimirs Ušakovs (Sanktpēterburga) – dzimis Ļeņingradā 1968. gadā. Beidzis Mūzikas skolu (1983), M. Musorgska mūzikas koledžu (1987), Valsts kultūras akadēmiju (1994). Muzikālo karjeru uzsāka duetā ar S. Lihačevu, vēlāk ar domubiedriem izveidoja St. Petersburg Musette Ensemble, ieguva godalgotas vietas konkursos Itālijā. Sniedz solo koncertus duetā ar Svetlanu Stavicku. 2011. gadā apbalvots ar zelta medaļu, kā augstākās līgas metrs pasaules akordeonistu vidū.

Svetlana Stavicka – dzimusi Daugavpilī 1974. gadā. Beigusi Mūzikas koledžu, Daugavpils Pedagoģisko universitāti, maģistratūras grādu ieguvusi Lietuvas Mūzikas akadēmijā, strādājusi kā pedagogs un spēlējusi Daugavpils akordeonistu orķestrī.  Dotajā dzīves posmā muzicē duetā ar Vladimiru Ušakovu, ir  St. Petersburg Musette Ensemble soliste.

Vladimirs Plužniks – dzimis 1964. gadā Omskā. Beidzis Omskas Mūzikas skolu, Omskas Mūzikas koledžu (1983), Lietuvas Mūzikas akadēmiju (1990). No 1991. gada strādā par pedagogu Omskas Mūzikas koledžā un Omskas Valsts universitātē. Ir Omskas municipalitātes ansambļa “Muzet” veidotājs un mākslinieciskais vadītājs. Starptautisko konkursu laureāts Itālijā, veic aktīvu koncertdarbību.

Tatjana Stepanova – dzimusi 1965. gadā Omskā. Beigusi Omskas Mūzikas skolu, Omskas Mūzikas koledžu (1985), M. Glinkas Novosibirskas valsts konservatoriju. Strādā par pedagogu Omskas Mūzikas koledžā un Omskas municipalitātes ansamblī “Muzet”. Starptautisko konkursu laureāte Itālijā, veic aktīvu koncertdarbību.

Koncertā piedalās: Jeļena BORELE – soprāns (Latvija), Inna KRALIKA – mecosoprāns (Latvija), Gļebs BEĻAJEVS – klavieres (Latvija), Vytautas KIMINIUS – birbine (Lietuva)

Ieeja bez maksas.

Festivālu „Muzikālais augusts Daugavpilī” rīko Latviešu kultūras centrs, atbalsta Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils teātris. Informācija: Latviešu kultūras centrs – www.vienibasnams.lv, t. 65427552
Kalendārs