Apsveicam savu vadītāju!Par ilggadēju, godprātīgu, pašaizliedzīgu  un augsti profesionālu darbu Daugavpils labā, par ieguldījumu kultūras procesa virzībā pilsētā un starptautiskā mērogā un sakarā ar 70 gadu jubileju Vienības nama vadītājai piešķirts Daugavpils pilsētas domes apbalvojums Mūža ieguldījums.
   
Visu savu darba mūžu Regīna Osmane veltījusi kultūras dzīves attīstīšanai  Daugavpils pilsētā: no 1969. gada līdz 1992. gadam bijusi bērnu sektora vadītāja, mākslinieciskā vadītāja, direktora vietniece Celtnieku KN, no 1992. gada līdz 1998. gadam – SIA „Vaļasprieks” KN direktores vietniece un direktore, bet kopš 2000. gada administratīvo darbu veic Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Vienības nams”.

Lielā darba pieredze kultūras jomā un labi organizētais darbs kultūras iestādēs veicinājis gan kolēģu, gan pašas personības izaugsmi un pilnveidošanos. Vadītājas profesionālās iemaņas attīstījušās, arī vadot daudzus nozīmīgus projektus.

R. Osmane ar savu neatlaidīgo darbu ir sekmējusi ne tikai Vienības nama arhitektoniskās unikalitātes saglabāšanu un uzturēšanu, bet arī kultūras procesa nepārtrauktību Daugavpilī: R. Osmane pārliecinoši rada labvēlīgus nosacījumus VN tautas mākslas un profesionālo kolektīvu darbībai, to sekmīgai dalībai festivālos un koncertos ne tikai mūsu valstī, bet arī aiz tās robežām. Pateicoties R. Osmanes ieguldījumam, Vienības nams ir Daugavpils kultūras zīme Latvijā un ārvalstīs.
 
2011. gadā par vairāk nekā 40 darba gadiem, veltītiem kultūras dzīves attīstībai Latgales reģionā un Daugavpils pilsētā, Regīna Osmane tika iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri; apbalvota ar Kultūras mantojuma gada balvas 2011 Atzinības rakstu par ieguldījumu Vienības nama saglabāšanā; 2017. gadā R. Osmanei piešķirts Kultūras ministrijas Atzinības raksts par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Vienības nams” izpētē, atjaunošanā un popularizēšanā; šogad, 70 gadu jubilejā, Regīna Osmane apbalvota ar Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda rakstu par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā.

Priecājamies un lepojamies!

Kalendārs