Par pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” nosaukuma maiņu.Ar Daugavpils pilsētas Domes lēmumu Nr.365 (prof.Nr.34, 1.) no šī gada 1. septembra tiek mainīts Daugavpils pašvaldības iestādes “Latviešu kultūras centrs” juridiskais nosaukums, to pārdēvējot par Daugavpils pašvaldības iestādi “Vienības nams”.

Savulaik Eiropas mērogā arhitektoniski unikālā ēka 1937. gadā tika atklāta kā Vienības nams ar tā nosaukumā ietverto misiju – vienot pilsētas sabiedrību un vienuviet piedāvāt iedzīvotajiem daudzveidīgus pakalpojumus. Gandrīz gadsimtu būdams viens no Daugavpils kultūras un sociālās dzīves zīmoliem, Vienības nams ir unikāla laikmeta liecība par pilsētas un reģiona pagātni un tagadni, kas savu daudzfunkcionalitāti nav zaudējis joprojām.

Arī turpmāk “Vienības nams” būs daudzu, tajā skaitā starptautisku, pasākumu organizētājs un projektu realizētājs, latviskās kultūrvides kopējs un uzturētājs, nodrošinot kultūras procesa nepārtrauktību, organizējot valsts un pilsētas, kā arī gadskārtu svētkus un koncertus, izglītojošos un izklaides pasākumus, veicinot kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību, kā arī kultūrprogrammu apmaiņu. Prioritāte joprojām būs arī ēkas izpēte, popularizēšana un uzturēšana tās vēsturiskajā veidolā.
       
Informācija:
Sandra Maskaļova,
Vienības nama vadītājas vietniece,
www.vienibasnams.lv, tālr.: 654 26691

Kalendārs