Bērnu folkloras ansamblis „Dzīsmeite” darbojas kopš 1995. gada. Ansambļa dalībnieki aizrautīgi dzied, spēlē instrumentus un iet rotaļās. Kolektīva darbībai ir nozīmīgs ieguldījums Latgales novada nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā, jo dziesmās, dejās un rotaļās galvenokārt tiek izmantoti Latgales novada folkloras materiāli. Apgūstot novada folkloras vērtības, skolēni nodrošina šo vērtību dzīvotspēju arī nākotnē.
 
Folkloras ansamblis „Dzīsmeite” ir ilggadējs bērnu un jauniešu folkloras svētku „PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU” dalībnieks, ir piedalījies vairākos Starptautiskajos folkloras festivālos “BALTICA”, kopā ar bērnu deju kolektīvu „Pienupīte” pārstāvējis Latviju starptautiskajos tautas mūzikas festivālos Lietuvā, Polijā, Ungārijā.
Kolektīvs piedalījies X un XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos un Latvijas simtgades zīmē notikušajos XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās. Kolektīva vadītāja – Lūcija Vaivode.
Kontakttālrunis: 26287673, e-pasts: luvaivode@inbox.lv