Bērnu folkloras ansamblis „Dzīsmeite” darbojas kopš 1995. gada. Kopas 19 dalībnieku vecums ir 10 - 12 gadi. Dziesmās, dejās, rotaļās, kā arī gadskārtas svinot, galvenokārt tiek izmantoti Latgales novada folkloras materiāli. Dziesma palīdz izzināt un izkopt senču tradīcijas. Ansambļa dalībnieki ne tikai dzied, dejo, iet rotaļās, bet arī aizrautīgi muzicē.

BFA “Dzīsmeite” aktīvi piedalās Daugavpils pilsētā un reģionā notiekošajos pasākumos, kā arī valsts mēroga pasākumos (pilsētas mazākumtautību projekts „Es savai Latvijai”, Daugavpils novada folkloras kopu sadziedāšanās pasākums „Atvasara Juzefovā” , Dienvidlatgales bērnu folkloras kopu sarīkojums - skate ”Pyura  lõde” Līvānos,  Latvijas bērnu un jauniešu folkloras festivāls „Pulkā eimu, pulkā teku”, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, Starptautiskais folkloras festivāls „BALTICA-2015”). Savas darbības laikā ir guvuši vairākas atzinības no pasākumu organizatoriem (XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos folkloras kopa „Dzīsmeite” tika apbalvota ar Līvu akvaparka apmeklējumu un   ekskursiju uz uzņēmumu „Ādažu čipsi”, I pakāpes diploms folkloras kopu sarīkojumā, pateicība par latviešu tradicionālās kultūras daudzveidības saglabāšanu un tālāknodošanu).

Mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās. Kolektīva vadītāja - Lūcija Vaivode
Kontakttālr.:26287673, e-pasts: luvaivode@inbox.lv
Kalendārs