Daugavpils un Vitebska noslēdz II sadarbības posmu kultūras jomā

LATVIJA NOVEMBRĪ SKAN GAN DAUGAVPILĪ, GAN VITEBSKĀ

LATVIJA NOVEMBRĪ SKAN GAN DAUGAVPILĪ, GAN VITEBSKĀ

Ar lielu sparu īstenojas Daugavpils Latviešu kultūras centra (LKC) sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska” (Baltkrievija) ieviestā projekta ENI-LLB-1-062 “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros aktivitātes.

Kā apliecinājums tam 20. novembrī Vienības nama koncertzālē izskanēja Daugavpils Akordeonistu orķestra (mākslinieciskā vadītāja Tatjana Saratova) un Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra solistes Ilona Bageles koncerts “Skan Latvija novembrī”. Tas bija spilgts apliecinājums – projekta mērķu sasniegšanai – Latvijas nacionālās identitātes saglabāšanai, stiprināšanai un popularizēšanai, turklāt koncerts bija kā svētki svētkos gan pašiem organizatoriem un izpildītājiem, gan skatītājiem. Koncertprogramma tika atskaņota ar projekta ietvaros iegādātiem instrumentiem (10 akordeoni, elektro-kontrabass, bungu komplekts), bet mūziķi bija tērpušies jaunos skatuves tērpos. Pateicoties šai iegādei, orķestris ieguva īpašu skanējumu, ko uzsvēra arī Ilona Bagele, atzīstot, ka bija liels pagodinājums būt uz skatuves kopā ar orķestri tieši šajā – divkāršajā svētku reizē, kas dāvāja svētku sajūtu arī viņai.

Daugavpilī kultūras baudītājiem savas durvis vēris “Akordeonistu krodziņš”

Daugavpils Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Valsts iestādi “Kultūras centrs „Vitebska”” (Baltkrievija) 2019.gada martā uzsāka projekta ENI-LLB-1-062 “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” realizāciju. Tā mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu par latviešu un baltkrievu tradicionālo kultūru, vēsturi un folkloru un izplatīt šīs zināšanas pāri robežai, sekmējot sadarbību starp speciālistiem kultūras jomā.

Projekta ietvaros Daugavpilī šī gada 17. un 18.oktobrī viesojās kultūras profesionāļi no Vitebskas. Vizītes laikā, tiekoties gan ar Daugavpils pilsētas domes pārstāvjiem, gan kultūras iestāžu vadītājiem, baltkrievu kolēģi tika iepazīstināti ar Daugavpils kultūrtelpu, dominējošajām tendencēm kultūras jomā, pārrobežu sadarbības ietekmi uz kultūras attīstību un popularizēšanu starptautiskā mērogā. Baltkrievijas kultūras darbinieki ne tikai uzklausīja un dalījās pieredzē kultūras jomas attīstīšanā, bet arī apmeklēja koncertu “Daugavpils piesitiens”, kurā piedalījās Daugavpils profesionālie orķestri, kas pilsētu un valsti prezentē ārpus valsts, tostarp Baltkrievijā.

Ar svinīgu pasākumu un izglītojošu meistarklasi viduslaiku atmosfērā notikusi pārrobežu projekta atklāšana

2019. gada martā Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska” (Baltkrievija) uzsāka projekta ENI-LLB-1-062 “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” realizāciju. Tā mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu par latviešu un baltkrievu tradicionālo kultūru, vēsturi un folkloru un izplatīt tās gan Latvijā, gan Baltkrievijā, sekmējot sadarbību starp speciālistiem kultūras jomā.

Projekta realizācijā jūnijs izvērties notikumiem bagāts. Šī gada 7. jūnijā pēc projekta darba grupas sanāksmes Latviešu kultūras centra Baltajā zālē notika svinīgs projekta atklāšanas pasākums, kurā dalībniekus ar projekta plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem iepazīstināja projekta realizētāji: Latviešu kultūras centra pārstāves – LKC vadītāja Regīna Osmane un projekta vadītāja Sandra Maskaļova, kā arī valsts iestādes “Kultūras centrs “Vitebska”” pārstāvji  - organizācijas ģenerāldirektors Gļebs Lapickis un projekta koordinatore Jeļena Serebrjakova.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020. gadam projekts DAUGAVPILS UN VITEBSKA: KULTŪRAS SADARBĪBA UN ATTĪSTĪBA II

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020. gadam projekts
DAUGAVPILS UN VITEBSKA: KULTŪRAS SADARBĪBA UN ATTĪSTĪBA II


Projektu realizē: Daugavpils Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Valsts iestādi “Kultūras centrs „Vitebska”” (Baltkrievija)

PROGRAMMA

Projekta kopējais finansējums ir  EUR 315 466.48, no tiem: ES finansējums (90%) EUR 283 919.83.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova, LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv;   tālr: +371 654 26691
www.vienibasnams.lv

Daugavpils un Vitebska turpina veiksmīgi aizsākto sadarbību kultūras jomā

Šī gada martā Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska” (Baltkrievija) ir uzsācis projekta ENI-LLB-1-062 “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” realizāciju. Tas ir turpinājums iepriekšējai veiksmīgai Daugavpils un Vitebskas pārrobežu sadarbībai. „Jaunā projekta mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu par latviešu un baltkrievu tradicionālo kultūru, vēsturi un folkloru un izplatīt šīs zināšanas pāri robežai, sekmējot sadarbību starp speciālistiem kultūras jomā”, informē projekta vadītāja Sandra Maskaļova.

Noslēdzies projekts “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”

Noslēdzies projekts “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”

Daugavpilī, Latviešu kultūras centra Mazajā zālē, 28.jūnijā notika projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” noslēguma seminārs, ko organizēja projekta pieteicējs Latviešu kultūras centrs. Semināra dalībniekiem tika izrādītas izremontētās telpas 4. stāvā, renovētā Mazā zāle 3. stāvā. PPIO „Daugava” (vadītājs Arnolds Grīnberts) dalījās savās izjūtās, spēlējot jaunos instrumentus, muzikālu sveicienu bija sarūpējuši folkloras dziesmu un deju kopas „Svātra” (vadītāja Sarmīte Teivāne) un bērnu deju kolektīva „Pienupīte” (vadītāja Inga Pīnupe) dalībnieki – viņiem pašūti jauni tautas tērpi. Semināra dalībniekus uzrunāja un notikušās aktivitātes un sasniegtos rezultātus prezentēja arī projekta partnerorganizācijas – Valsts iestādes „Kultūras centrs Vitebska“ (Baltkrievija)  darba grupa.

DAUGAVPILĪ LĪGOJA STROPU ESTRĀDĒ!

DAUGAVPILĪ LĪGOJA STROPU ESTRĀDĒ!

2013. gada 23. jūnijā Stropu estrādē  uz svētku koncertu un līgošanu līdz rīta gaismai tika aicināti daugavpilieši un pilsētas viesi.

Svētkus atklāja tautas mūzikas un deju koncerts „Rūtoj saule, rūtoj mēness” ar folkloras dziesmu un deju kopas „Svātra”, jauniešu deju kolektīva „Laismeņa”, vidējās paaudzes deju kolektīva „Saime” un Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa „Ļavoņiha” un jauniešu tautas teātra „Koļeso” (Vitebska) piedalīšanos.

Projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” noslēguma seminārs

Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā,
28.jūnijā pl.11.00
Projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”
noslēguma seminārs

No 2011. gada decembra līdz 2013. gada 30. jūnijam Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs „Vitebska””” (Baltkrievija) ir realizējis Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projektu “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” (LLB-1-072).