JAZ JOY SPRING

Tautas mūzikas un deju kolektīvu koncerts "LIELDIENU ŠŪPOLĒS"

Vienības nama koncertzālē, 9. aprīlī plkst. 14.00
Tautas mūzikas un deju kolektīvu koncerts

LIELDIENU ŠŪPOLĒS

Otrajās Lieldienās aicinām skatītājus uz tautas mūzikas un deju koncertu „Lieldienu šūpolēs”, kas notiks Vienības nama koncertzālē.

Klausīsimies visskaistākās tautas dziesmas un skatīsimies dejas Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopas SVĀTRA un Vitebskas valsts iestādes „Kultūras centrs - Vitebska” Baltkrievijas Republikas nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa ĻAVONIHA izpildījumā.

Meistarklase Vitebskā 24.,25. martā

Īstenojot Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072), 24., 25. martā tika organizēta meistarklase Vitebskā. To Daugavpils Latviešu kultūras centra Folkloras dziesmu un deju kopa SVĀTRA  kolektīva vadītājas, horeogrāfes Sarmītes Teivānes vadībā sniedza Vitebskas valsts iestādes „Kultūras centrs „Vitebska” Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātajam amatiermākslas deju ansamblim ĻAVOŅIHA. Deju ansamblis ĻAVONIHA 3 apgūtās latviešu dejas kopā ar SVĀTRU izdejos tautas svētkos „Kupalje” š.ģ. jūlijā Vitebskā.

Vispārēja informācija par Programmu:

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Projekta apraksts.Kalendārs