Projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” noslēguma seminārs

Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā,
28.jūnijā pl.11.00
Projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”
noslēguma seminārs

No 2011. gada decembra līdz 2013. gada 30. jūnijam Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs „Vitebska””” (Baltkrievija) ir realizējis Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projektu “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” (LLB-1-072).

LĪGOSIM STROPU ESTRĀDĒ!

Daugavpilī, 23. jūnijā plkst. 20.00
LĪGOSIM STROPU ESTRĀDĒ!
23. jūnijā aicinām daugavpiliešus un pilsētas viesus līgot Stropu estrādē.

No plkst. 19.00 sāks darboties svētku tirdziņš.

Plkst. 20.00 - tautas mūzikas un deju koncerts „Rūtoj saule, rūtoj mēness” ar folkloras dziesmu un deju kopas „Svātra”, jauniešu deju kolektīva „Laismeņa”, vidējās paaudzes deju kolektīva „Saime” un Vitebskas valsts iestādes „Kultūras centrs „Vitebska”” Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa „Ļavoņiha” un jauniešu tautas teātra „Koļeso” piedalīšanos.

Daugavpilī viesojas Vitebskas kultūras darbinieki

Daugavpilī viesojas Vitebskas kultūras darbinieki

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros 7. jūnijā Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā viesojās  profesionāļi kultūras jomā no Vitebskas.

Daugavpilī viesojas Vitebskas kultūras menedžeri

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros 6. aprīlī Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā viesojās  Vitebskas Valsts iestādes „Kultūras centrs  „Vitebska””” kultūras menedžeri.

RADOŠĀ DEJU MEISTARKLASE

Latviešu kultūras centrā 2013. gada 6. aprīlī plkst. 10.00
RADOŠĀ DEJU MEISTARKLASE

Turpinās Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) realizācija.

DAUGAVPILIEŠI VIESOJĀS VITEBSKĀ

Šī gada 12. novembrī  Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros Vitebskā (Baltkrievija) viesojās kultūras darba profesionāļi un kopā ar Vitebskas kultūras iestāžu vadītājiem un speciālistiem vērtēja projekta gaitu un iezīmēja kopējas sadarbības iespējas nākotnē starp kultūras iestādēm jaunu projektu ieviešanai un ideju realizēšanai.

Šajā pašā dienā notika arī vēl viens nozīmīgs projekta pasākums: uz koncertzāles lielās skatuves uzstājās profesionālais pūšamo instrumentu orķestris „Daugava”, Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele un Dainis Skutelis un Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātais amatiermākslas deju ansamblis „Ļavoņiha”, vienojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltītā svētku koncertā DAUGAVAS/ DVINAS KRASTOS .

DAUGAVPILIEŠI KUPAĻJE SVĒTKOS VITEBSKĀ

Šī gada saulainajā 7. jūlijā dienā Vitebskas  atpūtas parka stāvajos Daugavas krastos Daugavpils Latviešu kultūras centra radošie kolektīvi kopā ar Vitebskas tautas mākslas kolektīviem un iedzīvotājiem svinēja baltkrievu tautas svētkus „Kupaļje”, kas identiski mūsu Jāņiem.

Daugavpilieši dziedāja jāņudziesmas un rādīja latviešu danču programmu. Kopā ar Latvijas konsuli Vitebskā Dagniju Lāci-Ati mācīja pīt vainagus, stāstīja par jāņuzāļu maģisko spēku un to iedarbību uz dabu un cilvēku dzīvi.

JĀŅUDZIESMAS SKANĒS VITEBSKĀ

2012. gada 7. jūlijā, Vitebskā, Daugavas krastos - baltkrievu tautas svētkos „Kupaļje” skanēs jāņudziesmas Daugavpils Latviešu kultūras centra radošo kolektīvu izpildījumā. Latgales tautasdziesmu un deju tradicionālo mantojumu rādīs folkloras dziesmu un deju kopa „Svātra”, bet estrādes ritmu aranžētā gaisotnē Līgo svētku dziesmas izdziedās vokālā studija „Pērlītes” kopā ar profesionālā pūšamo instrumentu orķestra „Daugava” mūziķu grupu.

Tautas mūzikas un deju kolektīvu koncerts "LIELDIENU ŠŪPOLĒS"

Vienības nama koncertzālē, 9. aprīlī plkst. 14.00
Tautas mūzikas un deju kolektīvu koncerts

LIELDIENU ŠŪPOLĒS

Otrajās Lieldienās aicinām skatītājus uz tautas mūzikas un deju koncertu „Lieldienu šūpolēs”, kas notiks Vienības nama koncertzālē.

Klausīsimies visskaistākās tautas dziesmas un skatīsimies dejas Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopas SVĀTRA un Vitebskas valsts iestādes „Kultūras centrs - Vitebska” Baltkrievijas Republikas nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa ĻAVONIHA izpildījumā.

Meistarklase Vitebskā 24.,25. martā

Īstenojot Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072), 24., 25. martā tika organizēta meistarklase Vitebskā. To Daugavpils Latviešu kultūras centra Folkloras dziesmu un deju kopa SVĀTRA  kolektīva vadītājas, horeogrāfes Sarmītes Teivānes vadībā sniedza Vitebskas valsts iestādes „Kultūras centrs „Vitebska” Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātajam amatiermākslas deju ansamblim ĻAVOŅIHA. Deju ansamblis ĻAVONIHA 3 apgūtās latviešu dejas kopā ar SVĀTRU izdejos tautas svētkos „Kupalje” š.ģ. jūlijā Vitebskā.