Tas ir laiksSTABAT_MATER_PERGOLEZIsimfoneta rigakonkurss Trapi

LKC sieviešu koris "Rūta" dibināts 1967. gadā. Tā pirmā vadītāja - diriģente Terēzija Broka. Kora sastāvā ir 32 dalībnieces - vidusskolu audzēknes, Daugavpils Universitātes studentes, skolotāji, pasniedzēji u.c. vecumā no 17 līdz 50 gadiem. Kora repertuārā ir latviešu un citu valstu komponistu XX - XXI gs. skaņdarbi un dziesmas.
Šogad koris svinēs jau pussimto jubileju. Taču jaunās skaņās koris strādā jau trīs gadus diriģentes Marutas Veļičko un kormeistares Jolantas Boreiko vadībā. Šajos trīs gados koris ir pārstāvējis pilsētu Starptautiskos koru konkursos Itālijā ( sudraba diploms), Daugavpilī "Sudraba zvani" ( I un II pakāpes diploms) , festivālā Budapeštā, novadu koru skatēs ( I un Augstākā pakāpes). Šogad, gatavojoties Latvijas 100gades dziesmu svētkiem, aicinām papildināt kora rindas ar skanīgām, muzikāli radošām balsīm. Īpaši tiks gaidīta altu grupa.

Mēģinājumi notiek pirmdienās un piektdienās. Kora vadītāja - Maruta Veļičko.
Kontakttālr.: 22330545, e-pasts: maruta1973@inbox.lv
Kalendārs