Laismeņa ir paši pirmie gaismas stari, kas rītausmā izlaužas pie apvāršņa, tieši tāds ir arī Deju ansamblis „Laismeņa” – gaišs, prieka pilns un dzirkstošs.

Daugavpils Vienības nama deju ansamblis „Laismeņa” dibināts 1988. gadā. No 1988. līdz 1993. gadam kolektīvu vada Lilija Graudiņa, no 1993. līdz 1998. gadam kolektīvu vada dejotāja Ligita Stašāne, no 1998. līdz 2011. gadam kolektīva vadību atkal pārņem Lilija Graudiņa, bet kopš 2012. gada kolektīvu vada Diāna Soldāne. Gadu no gada aktīvā koncertdarbībā kolektīvs arvien vairāk tiecas uzlabot savu māksliniecisko sniegumu. No 2004. gada kolektīvs startē Latvijas deju kolektīvu „A” grupā, dejojot tik iemīļotās un krāšņās „zelta fonda” un jaunrades dejas.
 
“Laismeņas” dejotāji nāk no dažādiem Latvijas reģioniem un tieši tāpēc kolektīvs ir tik emocionāli krāsains un daudzpusīgs un skatītājus priecē ar atvērtu sirdi, ko var redzēt caur smaidu un neviltotu prieku. Turklāt laismeņieši dejo ar Latgalei vien raksturīgo dejas sparu, lepnumu un enerģiju. Dejotāji ne tikai kopā gatavojas koncertiem, bet arī kopā atpūšas, organizē dažādus pasākumus. DA „Laismeņa” dejotāji savu dejotprieku un dejas sparu cenšas nodot arī nākamajām paaudzēm – vairāki bijušie dejotāji tagad paši vada tautas deju kolektīvus.

DA „Laismeņa” kā Daugavpils Vienības nama kolektīvs ir viens no latviešu kultūras, dzīvesziņas, tradīciju un vēstures stiprinātājiem un vēstnešiem multikulturālajā pilsētā. Laismeņa – tā nav vienkārši satikšanās un deja, tas ir dzīvesveids.

Mēģinājumi notiek katru pirmdienu un trešdienu plkst. 18:30 Vienības namā.

Kolektīva vadītāja - Diāna Soldāne.

Kontakttālr.: 28378679, e-pasts: diana@soldani.lv