MA2019

Laismeņa ir paši pirmie gaismas stari, kas rītausmā izlaužas pie apvāršņa, tieši tāds ir arī Deju ansamblis „Laismeņa” – gaišs, prieka pilns un dzirkstošs.

Daugavpils Latviešu kultūras centra deju ansamblis „Laismeņa” dibināts 1988. gadā. No 1988. līdz 1993.gadam kolektīvu vada Lilija Graudiņa, no 1993. līdz 1998.gadam kolektīvu vada dejotāja Ligita Stašāne, no 1998. līdz 2011.gadam kolektīva vadību atkal pārņem Lilija Graudiņa, bet kopš 2012.gada kolektīvu vada bijusī dejotāja Diāna Soldāne. Gadu no gada aktīvā koncertdarbībā kolektīvs arvien vairāk tiecas uzlabot savu māksliniecisko sniegumu. No 2004. gada kolektīvs startē Latvijas deju kolektīvu „A” grupā, dejojot tik iemīļotās un krāšņās „zelta fonda” un jaunrades dejas. „Laismeņas” dejotāji ir piedalījušies arī starptautiskajos deju festivālos: 2002. gadā Čehijā festivālā „Mištrin 2002”, 2003. gadā Ungārijā XXIII ziedu festivālā Debrecenā, 2004. gadā Itālijā – „Citta di Erba”, 2005. gadā Paņevežā – „Lietuvas dejai – 100” un „Mēs nākam”, 2009. gadā Grieķijā – „Kapitan Mitrousi”, 2012.gadā Baltkrievijā – “Draudzības vainags”, 2015.gadā – VIII Csongrad Deju un mūzikas festivālā.
 
“Laismeņas” dejotāji nāk no dažādiem Latvijas reģioniem un tieši tāpēc kolektīvs ir tik emocionāli krāsains un daudzpusīgs un skatītājus priecē ar atvērtu sirdi, ko var redzēt caur smaidu un neviltotu prieku. Turklāt laismeņieši dejo ar Latgalei vien raksturīgo dejas sparu, lepnumu un enerģiju. Dejotāji ne tikai kopā gatavojas koncertiem, bet arī kopā atpūšas, organizē dažādus pasākumus. Neiztrūkstošs ikgadējs pasākums ir iesvētības, kad ikviens jaunais dejotājs, kas ir godam nodejojis līdz pirmajai skatei, tiek iesvētīts Laismeņiešu godā. DA „Laismeņa” dejotāji savu dejotprieku un dejas sparu cenšas nodot arī nākamajām paaudzēm – vairāki bijušie dejotāji tagad paši vada tautas deju kolektīvus.
 
DA „Laismeņa” kā Daugavpils Latviešu kultūras centra kolektīvs ir viens no latviešu kultūras, dzīvesziņas, tradīciju un vēstures stiprinātājiem un vēstnešiem multikulturālajā pilsētā. Laismeņa – tā nav vienkārši satikšanās un deja, tas ir dzīvesveids.

Mēģinājumi notiek katru pirmdienu un trešdienu plkst. 18:30 Latviešu kultūras centrā. Kolektīva vadītāja - Diāna Soldāne.
Kontakttālr.: 28378679, e-pasts: diana@soldani.lv
Kalendārs