TAPŠANAS VĒSTURE

1934. gada 17. augustā Daugavpilī ierodas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Laukumā, kur tagad atrodas Vienības nams, prezidentu sveic Daugavpils Latviešu biedrības pārstāvji un lūdz viņa atbalstu nama būvei. Prezidenta atbilde ir īsa un skaidra: “Uz šī laukuma pacelsies Vienības nams!”

Vienības nama celtniecībai no pilsētas valdes tiek nopirkta 7000 kvadrātmetru liela zemes platība. Būves saimnieciskā vadītāja ir Latviešu biedrība, biedrības priekšnieks nama celtniecības laikā – Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs A. Kociņš. Namu projektējis arhitekts Verners Vitands, kurš sintezējis labākās funkcionālisma un neoklasicisma arhitektūras īpašības: plāna racionālu organizāciju un monumentālus ārskatus. Pamatakmens likts 1936. gada 15. maijā, bet ēka iesvētīta un atklāta 1937. gada 19. decembrī. Būves kubatūra sasniedz 78 000 kubikmetrus.

ARHITEKTŪRA

Atbilstoši ēkas pilsētbūvnieciskajam novietojumam tai ir atšķirīgs fasāžu noformējums. Neitrāli vertikāls ārsienas ritmizējums gar cieši apbūvēto ielu pāriet diferencētu kubisku apjomu kompozīcijā, kur vietām ir horizontāli dalījumi, bet pret laukumu paveras monumentāla teātra ieejas fasāde ar īpatnēju seškolonnu portiku.

VIENĪBAS NAMS ŠODIEN

Joprojām nama lielāko daļu aizņem Valsts Daugavpils teātris – ar vairākkārtējām spožām slavas virsotnēm, gariem aizmirstības un nolieguma gadiem un atkalatdzimšanu. Daugavpils teātris dzīvo šodien, un teātrim ir tas, ko citi meklē – saprašanās: divas valodas, divas trupas un viena Mīlestība! Teātris mīl savu laiku un savu skatītāju!

Vienības namā atrodas Latgales Centrālā bibliotēka, kas apmeklētājiem piedāvā grāmatas uz mājām, grāmatas un periodiku lasītavās (Mākslas zāle, vispārējā lasītava, tehniskā zāle), periodiskos izdevumus no 1950. gada, vecas, retas grāmatas, starpbibliotēku abonementu, elektroniskās datu bāzes un kopkatalogu internetā.

Vienības nama apsaimniekotājs ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Vienības nams”. Tas ir daudzu, tajā skaitā starptautisku, pasākumu organizētājs un projektu realizētājs, latviskās kultūrvides kopējs un uzturētājs. "Vienības nams" nodrošina kultūras procesa nepārtrauktību, organizē valsts un pilsētas, kā arī gadskārtu svētkus un koncertus, izglītojošos un izklaides pasākumus, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību, kā arī kultūrprogrammu apmaiņu. Prioritāte ir arī ēkas izpēte, popularizēšana un uzturēšana tās vēsturiskajā veidolā.

Vienības nams – Daugavpils gara gaismas un kultūras centrs – joprojām veic savu vēsturisko misiju – vieno pilsētas daudznacionālo sabiedrību un aktivizē kultūras dzīvi. Tādējādi tas cieši un neatgriezeniski ieaudies brīvās Latvijas un modernās Eiropas asinsritē.


Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV 5401
Tālrunis: +371 654 26000

Vadītāja Diāna Soldāne
Tālrunis: +371 28378679

Vadītājas vietniece Sandra Maskaļova
Tālrunis: +371 654 26691

E-pasts: kultura@daugavpils.lv
WEB: www.vienibasnams.lv