GADSIMTU MŪZIKA – DAUGAVPILS 20192019. gada 18. jūlijā
Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē
(18. novembra ielā 66)

GADSIMTU MŪZIKA – DAUGAVPILS 2019
(Senās mūzikas festivāls)

Plkst. 18.00 – Fransuā Rebels / Fransuā Frankērs Heroiskā pastorāle ISMÉNE (1747)

Par programmu:
Jau 1747. gadā, kad tika pabeigts darbs pie heroiskās pastorāles ISMÉNE un tā tika pirmo reizi atskaņota Versaļas pilī, klausītāju vidū raisījās diskusijas par to, kurš no abiem komponistiem īsti ir darba autors. Prestižā Parīzes opernama muzikālās dzīves vadītāji - Fransuā Rebels (François Rebel, 1701-1775) un Fransuā Frankērs (François Francœur, 1698-1787) - jau toreiz savu laikabiedru vidū bijuši slaveni ar savas autorības apzinātu slēpšanu, līdz pat mūsdienām ap savām daiļradēm radot mistisku noslēpumainības plīvuru.

“Ak, šis Dafnis, kura sirds ir mīlas pilna pret daiļo Ismeni. Gan ziedi pļavā, gan kalnu strauti, gan gaiss, ko elpot, ir pilni ar viņa mīlestību. Arī labā draudzene Hloja jūt mīlestības liesmas, kas dzirkstī Dafņa un Ismenes sirdīs. Bet ko teiks Orākuls? Vai dievi ļaus abiem baudīt mīlas priekus? Varbūt Dafņa stāsts par ganu Lisī un daiļo nimfu Zēlīfu, kuri mīl viens otru, liks Ismenes sirdij pukstēt straujāk un raisīs maģiju starp abiem, vai arī tie paliks kā skaisti tēli uzburtā pasakā? ... Tomēr abu jūtas ir tik īstas, ka Orākuls tiem nepretojas un ļauj sajust skaistāko no baudām - mīlestību.”

Mūziķi:
Ilze Grēvele-Skaraine (Ismene) / soprāns
Monta Martinsone (Hloja) / soprāns
Rinalds Kandalincevs (Dafnis) / baritons
Baroka orķestris COLLEGIUM MUSICUM RIGA
Diriģents Māris KupčsPlkst. 19.30 – COME AGAIN, SWEET LOVE

Par programmu:
Koncerta idejas autore, spožais soprāns Elīna Šimkus stāsta: “Domājot par šī koncerta programmu, es vēlējos klausītājiem atklāt seno angļu dziesmu pasauli ar 16. gadsimtam raksturīgo saldsērīgo skatījumu uz mīlestību - caur mūzikas un liroepikas prizmu. Solo dziedājumus programmā vieno ne tikai komponistu - laikabiedru – Džona Daulenda un Tomasa Kempiona daiļrade, bet arī mīlestība vārdos, skaņās un noskaņā. Kempions šajā programmā atklājas arī kā dzejnieks, kura teksti izmantoti 1607. gadā komponētajā „Maskā” (Masque), atklājot 4 komponistu muzikālo redzējumu un slavinot mīlestības svētkus – Lorda Haijesa (Lord Hayes) laulību dienu. “Come again, sweet love doth now invite”, iespējams, ir zināmākā Džona Daulenda dziesma, kas vislabāk raksturo šī koncerta vienojošo emocionālo noskaņu – Mīlestību. Laimīgu un piepildītu, nelaimīgu un zaudētu. Tādu, kas paceļ augstu spārnos un iedvesmo, un tādu, kas pazudina, liekot degt sirdīm elles mokās”. 

Mūziķi:
Elīna Šimkus / soprāns
Kristīne Stumbure / renesanses flauta
Mauro Pinciaroli / lauta, Itālija

Rīko: Daugavpils Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Rīgas Senās mūzikas centru.
Atbalsta: Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles draudze

Informācija: www.vienibasnams.lv, www.earlymusic.lv,  tālr. 65426691
Kalendārs