Rakari un straumes sajūta – tās šķiet divas gluži nesavienojamas lietas. Viņu valoda dēvējama kā pandiatoniska; kā koši krāsaini dziju kamoli ansambļa dziesmās ritinās kvartakordi, pulsē folkroks un ievijas heterofoniski spēlbrīži, realizējas vairākslāņu melodiskums un polimetriski paņēmieni, bet tajā pašā laikā krāsaina harmoniskā izteiksmība, mūzikas mūsdienīgs atskaņojuma veids.

TMA Rakari dibināts 1986. gadā, un pirmais mūzikas ieraksts tika veikts Latvijas Radio 1988. gadā. Pēc franču Union d’Associations Folklore et Culture uzaicinājuma Rakari 1990. gadā muzicēja Francijā, kur tika izdots CD Folk Music (1991), Rīgā – firmas Ritonis skaņuplate (1991), turpmāk audiokasetes (1995, 1997), 20 deju muzikālās apdares deju lieluzvedumam Vispārējos dziesmu svētkos Klīvlendā, ASV (1997), 1999. gadā – 23 deju muzikālās apdares deju antoloģijas vajadzībām ASV, CD Pret straumi (2005). Neskaitāmajos Rakaru ieskaņojumos klausāmies Ēvalda Dauguļa tautas melodiju apdares un oriģināldziesmas. Ansamblis ir piedalījies vairākos tautas mūzikas svētkos Latvijā un starptautiskajos festivālos Francijā (Gannatā, 1990, festivālā HUGENAN 1996), Holandē (deju festivālā SIVO, 1994), Grieķijā (Olimpisko spēļu 1000 gadu atceres svinībās, 1996), Vācijā (Karlsrūē, 2001), Čehijā (Mištrinā, 2002) un citur.

Šobrīd kolektīvs koncertē Daugavpils pilsētas un Vienības nama rīkotajos pasākumos.

Mēģinājumi notiek pirmdienās.

Kolektīva vadītājs –  Ēvalds Daugulis.

Kontakttālrunis: 29124977, e-pasts: evalds.daugulis@du.lv