GADSIMTU MŪZIKA – DAUGAVPILS 20192019. gada 20. jūlijā
Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē
(18. novembra ielā 66)

GADSIMTU MŪZIKA – DAUGAVPILS 2019
(Senās mūzikas festivāls)

Plkst. 14.00 – AFEKTS UN EFEKTS

Par programmu:
Pārpasaulīgs prieks, dziļas skumjas, melanholija, koša laime un drūmas dusmas...
Šos afekta stāvokļus ir izjutis ikkatrs, un baroka laika komponisti - dažādu stilu un tautību pārstāvji - to attēlojuši katrs savā rokrakstā. Tiks uzburta senatne ar baroka laika instrumentu palīdzību, kas vedīs ceļojumā cauri 18. gadsimta stiliem, kad virtuozitāte mijas ar liriskām melodijām, kad tonalitātes uzbur afektu, kas pārtop efektā.

Mūziķes:
Maija Kļaviņa / traversflauta
Liene Madern-Stradiņa / klavesīns, Nīderlande2019. gada 20. jūlijā
Daugavpils cietoksnī
(5. Starptautiskais Vēsturiskās rekonstrukcijas klubu festivāls “Dinaburg 1812”)

Plkst. 17.30 – LE GRAND SIÈCLE

Par programmu:
Baroka laikā koka pūšaminstrumentu ansambļi bija saistīti lielākoties ar militārām parādēm un izklaides mūziku. Eiropas valdnieki, aristokrāti un garīdzniecības pārstāvji labprāt vēlējās dzirdēt muzikālu pavadījumu ēdienreizēs un dzīrēs, galma  mūzikai kļūstot par pašsaprotamu daļu no tā laika dzīvesveida. Programmā “Le Grand Siècle” iekļauto komponistu darbos dzirdam Luija XIV laika jaunizveidoto oboju un taili, gan visā 16. gs. Rietumeiropā populāro blokflautu un 17. gs. dulčianas aizstājēju baroka fagotu. Šo instrumentu labskanība un maigais tembrs atklāj baroka mūzikai raksturīgo smalkumu un galantumu.

Par mūziķiem:
Vēsturisko koka pūšaminstrumentu ansamblis STADT-HAUTBOISTEN RIGA radīts  ar mērķi apzināt vietējo vēsturisko koka pūšaminstrumentu mūzikas mantojumu, kā arī atskaņot labāko, kas šādiem sastāviem radīts citviet Eiropā. Vēsturisko koka pūšaminstrumentu ansambļi mūsdienās ir liels retums un Baltijas valstīs citas līdzīgas apvienības nav.

Kristīne Kupča / baroka oboja un Stadt-Hautboisten Riga mākslinieciskā vadītāja
Ieva Nīmane / baroka oboja, blokflauta, oboja da caccia
Vytenis Giknius / baroka oboja, Lietuva
Elīna Vidriķe / baroka fagots
Ernests Neimanis / klavesīns

Rīko: Daugavpils Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Rīgas Senās mūzikas centru.
Atbalsta: Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāles draudze


Informācija: www.vienibasnams.lv, www.earlymusic.lv,  tālr. 65426691
Kalendārs