Vienības nama projekts Grāmata par mākslinieci Silvu Linarti (1. posms)Mūsdienu Latgales mākslinieku un mākslas pedagogu vidū paliekoša vieta ir Silvai Linartei (pilnā vārdā Silva Veronika Linarte) – vienai no izcilākajām 20. gadsimta otrās puses un 21. gadsimta sākuma Daugavpils un Latgales gleznotājām. Lakoniskajā, šķietami trauslajā glezniecības manierē radītās dabas ainavas, atmiņu fragmenti vai mākslinieciski vēstījumi atklāj mākslinieces niansēto pasaules uztveri, smalko sajūtu liecinājumu un profesionālo tēlojumu. Kopš 2018. gada vasaras par Silvu Linarti diemžēl runājam pagātnes formā, bet viņas atstātais radošais mantojums ir mākslinieces turpinājums. Protams, vislabāk iepazīt Silvu Linarti var, skatoties viņas gleznās, bet tikpat viegli un gaisīgi kā viņas otas triepieni bija Silvas stāsti par dzīves pārbaudījumiem.


Mākslinieces radošā mantojuma apzināšanai, saglabāšanai un popularizēšanai Daugavpilī tiek pievērsta īpaša uzmanība: Vienības namā skatāmas vairākas mākslinieces gleznas, kas iegūtas, pateicoties unikālās ēkas arhitekta Vernera Vitanda dēla Edgara Vitanda finansiālajam atbalstam, Rotko centrā iedibināta tradīcija ik gadu organizēt Silvas Linartes vārdā nosaukto starptautisko glezniecības simpoziju. Mākslas centrā apzināti veidotā un glabātā mākslinieces gleznu kolekcija ir uzsākusi kolekcijas izstāžu ceļu.                   

Gan mākslinieces radošais veikums, gan ar to nesaraujami saistītais dzīvesstāsts ir būtiska Latvijas kultūras vēstures daļa, kas, pateicoties pašvaldības iestādes “Vienības nams” realizētajam projektam AS “Latvijas valsts meži” atbalstītajā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā „ATBALSTS KULTŪRAS PROGRAMMĀM REĢIONOS”,  tiek iemūžināta grāmatā “VISU VAR PASPĒT. Silva Linarte 21. gadsimta ainavā”. Tās autors ir Dainis Īvāns, kurš labi pazinis mākslinieci un Daugavpils kultūras vidi (2019. gada nogalē tika izdota D. Īvāna Vienības nama vēsturei veltītā grāmata). Tā kā D. Īvāns ir sevi apliecinājis kā talantīgs autors, rūpīgs faktu, materiālu vācējs un sistematizētājs, kurš izcili spēj novērtēt radošu personību laikmeta kontekstā, nav šaubu, ka grāmata par Silvu Linarti būtu Latvijas mēroga ieguvums. Projekta 1. posmā ir tapis grāmatas manuskripts –  teksta literārā daļa, kas nākamajā posmā tiks papildināta ar vizuālo materiālu.

Silvai Linartei veltītā grāmata turpinās zināmu ciklu, izceļot Daugavpils 20. gs. un 21. gs. sākuma vēsturei un kultūras telpai nozīmīgo, akcentējot tieši latviskā kodus pilsētas multikulturālajā vidē, tādējādi arī tiks iemūžināta Daugavpilij, Latgalei, Latvijai nozīmīga PERSONĪBA un LAIKS.

Projekts tiek realizēts, pateicoties AS “Latvijas valsts meži” atbalstītajai Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai „ATBALSTS KULTŪRAS PROGRAMMĀM REĢIONOS” .


Kalendārs